Bệnh án điện tử

Bệnh án điện tử (Electronic Health Record – EHR) được SMARTTEK phát triển là một hệ thống lưu trữ thông tin y tế của bệnh nhân dưới dạng điện tử. Thay vì sử dụng hồ sơ giấy truyền thống, bệnh án điện tử cho phép các cơ sở y tế và nhà cung cấp dịch vụ y tế lưu trữ, quản lý và chia sẻ thông tin y tế một cách an toàn và hiệu quả.

Dưới đây là một số đặc điểm và lợi ích của bệnh án điện tử:

  1. Lưu trữ dữ liệu: Bệnh án điện tử cho phép lưu trữ thông tin y tế của bệnh nhân dưới dạng điện tử, bao gồm lịch sử bệnh, kết quả xét nghiệm, hình ảnh chụp cắt lớp, đơn thuốc, và thông tin khác liên quan. Dữ liệu được lưu trữ một cách an toàn và truy cập từ bất kỳ nơi nào có kết nối internet.

  2. Chia sẻ thông tin: Bệnh án điện tử cho phép chia sẻ thông tin y tế giữa các cơ sở y tế và nhà cung cấp dịch vụ y tế khác nhau. Điều này giúp cung cấp thông tin liên quan đến bệnh nhân một cách nhanh chóng và chính xác, đồng thời giảm thiểu sự mất mát thông tin và tránh việc lặp lại các xét nghiệm không cần thiết.

  3. Tăng cường hiệu quả: Bệnh án điện tử giúp tăng cường hiệu quả trong quản lý thông tin y tế. Nó cho phép tìm kiếm nhanh chóng thông tin, giảm thời gian tìm kiếm và tăng cường khả năng theo dõi và đánh giá thông tin y tế.

  4. Cải thiện chất lượng chăm sóc: Bệnh án điện tử cung cấp một cái nhìn toàn diện về sức khỏe và lịch sử bệnh của bệnh nhân. Điều này giúp nhà cung cấp dịch vụ y tế hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và đưa ra quyết định chẩn đoán và điều trị tốt hơn.

  5. Bảo mật thông tin: Bệnh án điện tử áp dụng các biện pháp bảo mật mạnh mẽ nhằm đảm bảo an toàn cho thông tin y tế của bệnh nhân. Các biện pháp bảo mật bao gồm quyền truy cập hạn chế, mã hóa dữ liệu và ghi nhật ký hoạt động.

  6. Tích hợp công nghệ: Bệnh án điện tử tích hợp với các công cụ và ứng dụng khác như hệ thống gọi y tá thông minh, hệ thống quản lý lịch hẹn, và các thiết bị y tế thông minh khác. Điều này giúp tạo ra một hệ thống y tế kỹ thuật số toàn diện và liên kết.

Bệnh án điện tử do SMARTTEK cung cấp là một cách hiện đại và tiện ích để quản lý thông tin y tế của bệnh nhân. Quản lý thông tin y tế dưới dạng điện tử giúp cải thiện chất lượng chăm sóc, tăng cường hiệu quả và tiện lợi trong quản lý thông tin y tế của bệnh nhân.

Liên hệ