Đếm người ra vào ở cửa hàng tiện lợi

Đếm số người lên xuống xe bus

Phân loại các loại phương tiện giao thông

Kiểm tra nồng độ cồn 

Máy đo thân nhiệt, chấm công, nhận dạng khách VIP

Nhận diện covid sử dụng camera 

Hệ thống chuông y tá thông minh

Đếm và phân loại giao thông tại Nhật bản

Liên hệ